czwartek, 22 sierpnia 2013

Nowoczesne formy zarządzania finansami

Zarządzanie finansami to dyscyplina naukowa, która cały czas się rozwija. W tej branży co pewien czas pojawiają się nowe możliwości dla osób szukających oszczędności czy też dla tych, którzy myślą o zainwestowaniu swojego kapitału w celu jego pomnożenia. Za nowość w zarządzaniu finansami można uznać konsolidację rachunków bankowych, inaczej nazywane cash pooling. Te rozwiązanie pojawiło się bowiem stosunkowo niedawno i dla niektórych osób nadal są to tajemnicze pojęcia.

piątek, 2 sierpnia 2013

Na czym polega racjonalne zarządzanie finansami

Aby wiedzieć na czym polega racjonalne zarządzanie finansami, należy najpierw zrozumieć pojęcie "finanse". Otóź finansami nazywamy wszystkie procesy, które związane są z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniędzy. Od 1 października 2011 roku finanse są dyscypliną naukową.

Tak naprawdę każdy z nas zarządza finansami: zarobione pieniądze wydajemy na opłaty związane z mieszkaniem czy nauką a zaoszczędzoną gotówkę odkładamy na konto bądź wydajemy na przyjemności. Chociaż każdy z nas zarządza finansami, to trzeba przyznać, że tylko nieliczna grupa potrafi robić to racjonalnie.